Ponuka kurzov » Kurzy na mieru

Kurzy na mieru

Pripravili sme pre Vás ponuku špecializovaných kurzov na mieru.

Naším cieľom nie je predstaviť len štandardné balíky služieb,ale spolu s Vami určiť a zamerať sa práve na tú jazykovú oblasť,ktorá Vám pomôže zdokonaliť sa či už v pracovnej alebo súkromnej oblasti.
Snažíme sa ponúknuť Vám širokú paletu z rôznej odbornej špecializácie so sústredením sa na či už konkrétne jazykové zručnosti ako je písanie, čítanie,počúvanie a hovorenie alebo na kompexné zvládnutie danej problematiky v cudzom jazyku.
Súčasne sa prispôsobujeme konkrétnym požiadavkám klienta, jeho časovým možnostiam ako aj aktuálnym potrebám.
Prinášame výber z rôznych pracovných oblastí ako sú obchod, marketing, financie, služby, technika či právo, ktoré sa delia na rôzne podskupiny podľa aktuálnych potrieb klientov a konkrétnych požiadaviek.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne a prehodnocujeme optimálne stanovenie učebného plánu a ďalších možností. V priebehu kurzu sledujeme úspešnosť stanoveného plánu, prípadne navrhneme jeho úpravu. Na konci kurzu ponúkame možnosť zhodnotenia dosiahnutých výsledkov a spokojnosti s výukou.