Ponuka kurzov » Detská jazyková škola

Detská jazyková škola

Jazykové vzdelávanie detí a mládeže je jednou z hlavných činností našej agentúry a preto sa snažíme o kvalitné, progresívne ako aj pre deti zaujímavé vzdelávanie. Naším cieľom je najmä radosť z nových získaných poznatkov spojená s dosiahnutými výsledkami detí a s tým súvisiaca spokojnosť rodičov a ich radosť z úspechov svojich ratolestí.

Tomu zodpovedá aj obsah a priebeh kurzov, ktorý je v súlade s aktuálnymi metodickými postupmi.

Pri výučbe používame modernú jazykovú literatúru a rozmanité učebné pomôcky. Tradičné výukové metódy sú doplnené pútavými aktivitami, hrami a tvorivými materiálmi.

Kurzy pre deti v materských školách

Kurzy pre deti v základných školách

Doučovanie a individuálna príprava na skúšky, reparáty, certfikáty a maturitu

Okrem aktuálnej ponuky kurzov zabezpečujeme aj individuálne kurzy anglického a nemeckého jazyka pre deti a dospelých formou výuky alebo doučovania u Vás doma.

Popri klasickom doučovaní a opakovaní preberaného učiva v škole ponúkame aj prípravu na maturitu z angličtiny či nemčiny, kurz zameraný na základné opakovanie gramatiky, ako aj prípravu na príjímacie skúšky z anglického jazyka na EU.

Aktuality

NOVÉ! Víkendové kurzy od 6.9.2015

 

NOVÉ! Kurzy cez týždeň od 7.9.2015