Lektori

Lektori

Náš tím lektorov je zložený z flexibilných, dynamických ľudí, jazykovo kvalifikovaných a odborne vyškolených na prácu s detailne pripravenou vyučovacou metodikou.

Naša agentúra sa formou praktických školení a konzultácii s lektormi ako aj pravidelnou účasťou na hodinách snaží o profesionálny prístup a kvalitnú prácu našich lektorov.